DIT IS DE TOEKOMST VAN DE KINDEROPVANG

DIT IS DE TOEKOMST VAN DE KINDER OPVANG

EIGEN
WIJZE
GROEI

Twee kinderen met precies dezelfde talenten, hebben verschillende ontwikkelingskansen. Het ene kind heeft toegang tot het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang en het andere kind niet. De groeiende kansenongelijkheid is één van onze grootste uitdagingen.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig en ontwikkelt zich door te ontdekken en samen te spelen met andere kinderen. De kinderopvang biedt een leerrijke omgeving met pedagogische professionals, die vanuit de behoefte van het kind, structuur en uitdaging bieden. Alle kinderopvangvormen bieden een waardevolle bijdrage aan de taal- en sociale ontwikkeling en brede talentontwikkeling.

We missen enorme kansen als kinderen hun sportieve en creatieve talenten niet kunnen ontwikkelen. Op geheel eigen wijze!

Twee kinderen met precies dezelfde talenten, hebben verschillende ontwikkelingskansen. Het ene kind heeft toegang tot het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang en het andere kind niet. De groeiende kansenongelijkheid is één van onze grootste uitdagingen.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig en ontwikkelt zich door te ontdekken en samen te spelen met andere kinderen. De kinderopvang biedt een leerrijke omgeving met pedagogische professionals, die vanuit de behoefte van het kind, structuur en uitdaging bieden. Alle kinderopvangvormen bieden een waardevolle bijdrage aan de taal- en sociale ontwikkeling en brede talentontwikkeling.

We missen enorme kansen als kinderen hun sportieve en creatieve talenten niet kunnen ontwikkelen. Op geheel eigen wijze!

Voor ouders is het aanvragen van kinderopvangtoeslag en de betaling (eerst de vollédige rekening betalen en daarna inkomensafhankelijk een deel terug krijgen) complex en foutgevoelig. Een simpeler stelsel waarbij de kinderopvang direct, publiek gefinancierd wordt door de overheid, brengt meer ontspanning in het drukke leven van jonge ouders. Een stelsel dat niet afhankelijk is van het inkomen en werk van ouders. En een stelsel waarbij we de kinderopvangtoeslag afschaffen.

Zo krijgen alle kinderen toegang tot de kinderopvang en kunnen jonge ouders blijven werken aan hun eigen ontwikkeling door opleiding, werk en vrijwilligerswerk. Ouders hoeven dan zelf alleen nog maar een kinderopvangorganisatie te kiezen die het beste bij hun opvoeding en hun kind past.

SIMPEL
STELSEL

SIMPEL
STELSEL

Voor ouders is het aanvragen van kinderopvangtoeslag en de betaling (eerst de vollédige rekening betalen en daarna inkomensafhankelijk een deel terug krijgen) complex en foutgevoelig. Een simpeler stelsel waarbij de kinderopvang direct, publiek gefinancierd wordt door de overheid, brengt meer ontspanning in het drukke leven van jonge ouders. Een stelsel dat niet afhankelijk is van het inkomen en werk van ouders. En een stelsel waarbij we de kinderopvangtoeslag afschaffen.

Zo krijgen alle kinderen toegang tot de kinderopvang en kunnen jonge ouders blijven werken aan hun eigen ontwikkeling door opleiding, werk en vrijwilligerswerk. Ouders hoeven dan zelf alleen nog maar een kinderopvangorganisatie te kiezen die het beste bij hun opvoeding en hun kind past.

HET BEWIJS

Vanuit de maatschappelijke kinderopvang dragen we graag bij aan een goede start voor kinderen. Maar de toegankelijkheid en complexiteit van het systeem vormen een bottleneck. Er zitten systeemfouten in het stelsel, waardoor kansenongelijkheid vergroot wordt en we ontwikkelingskansen en talenten van kinderen (en daarmee de werknemers van de toekomst) én van hun ouders onbenut laten.

Toegankelijke kinderopvang verkleint de ongelijkheid, verbetert de ontwikkelingskansen van kinderen, versterkt de positie van jonge ouders op de arbeidsmarkt, vergroot de financiële onafhankelijkheid van vrouwen en draagt bij aan een antwoord op de vergrijzing. Het ontlast het primair onderwijs en is een kans voor vroegtijdige signalering en preventie van complexe zorgvragen.

Bewijs te over, gaat u er iets mee doen?

HET BEWIJS

Vanuit de maatschappelijke kinderopvang dragen we graag bij aan een goede start voor kinderen. Maar de toegankelijkheid en complexiteit van het systeem vormen een bottleneck. Er zitten systeemfouten in het stelsel, waardoor kansenongelijkheid vergroot wordt en we ontwikkelingskansen en talenten van kinderen (en daarmee de werknemers van de toekomst) én van hun ouders onbenut laten.

Toegankelijke kinderopvang verkleint de ongelijkheid, verbetert de ontwikkelingskansen van kinderen, versterkt de positie van jonge ouders op de arbeidsmarkt, vergroot de financiële onafhankelijkheid van vrouwen en draagt bij aan een antwoord op de vergrijzing. Het ontlast het primair onderwijs en is een kans voor vroegtijdige signalering en preventie van complexe zorgvragen.

Bewijs te over, gaat u er iets mee doen?

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
085-0218500